Nattarbete på spårvägen vid Norr Tull och på Drottninggatan

Publicerad 12 maj 2017 08:00

Vi kommer att göra nattarbeten på spårvägen. Arbetet utförs nattetid för att inte störa kollektivtrafiken. I samband med arbetet kan det förekomma störande ljud och ljus från arbetsfordonen.

Här kommer vi att jobba under vecka 20:

  • Måndag natt 16 maj och tisdag natt 17 maj
    Svetsning av växel i korsningen Norrtull och Norra Promenaden.
  • Onsdag natt 17 maj och torsdag natt 18 maj
    Justering av sättningar i gatsten i korsningen Drottninggatan och Repslagaregatan.