Norrköpings stiger i Lärarförbundets rankning

Publicerad 16 oktober 2019 16:53

Norrköpings kommun klättrar från plats 186 till plats 160 i Lärarförbundets årliga skolrankning. Stärkta områden är bland annat lärartäthet samt betygen för årskurs nio i grundskolan. Det finns dock även områden där kommunen tappar placeringar.

Lärarförbundet genomför varje år en undersökning av landets 290 kommuner för att utse den bästa skolkommunen. I Lärarförbundets undersökning är Norrköpings kommun starkast vad gäller lärartäthet, friska lärare samt meritvärdet för årskurs nio. Bäst till ligger kommunen precis som förra året i frågan om andelen barn med plats i förskola. Lägre placeringar har kommunen bland annat fått gällande andelen elever som klarar gymnasiet på tre år, resurser samt lärarlöner.

Nytt för i år är att Lärarförbundet ändrat kriterierna något för att undvika att resultatet i rankningen påverkas av olikheter i elevernas bakgrund, som exempelvis föräldrars utbildning. För första gången har även ett indexvärde räknats fram. Det kommer att göra det möjligt att över tid följa kommunernas egen utveckling, som komplement till jämförelsen av hur de ligger till i förhållande till varandra.

 Även om vi behöver ta hänsyn till att Lärarförbundets rankning ser annorlunda ut jämfört med tidigare år, tycker jag ändå att det är glädjande att vi går framåt så pass tydligt. Skolan har prioriterats i budgeten under flera år, och att exempelvis placeringen gällande meritvärdet inom grundskolan fortsätter att stiga tycker jag är ett kvitto på att vi är på rätt spår. Samtidigt är det viktigt att vi vågar lyfta det som behöver bli bättre och fortsätter att arbeta för ökade lärarlöner och för att ännu fler elever fullföljer gymnasieutbildningen, säger Kikki Liljeblad (S), kommunalråd och ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

Mitt och hela verksamhetens fokus ligger på att ständigt utveckla och förbättra kvaliteten, och två saker jag är väldigt glad över är att rankningen visar att våra lärare mår bättre samt att meritvärdet för grundskolorna ökar, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör. Gällande andelen gymnasieelever som fullföljer sin utbildning är det någonting vi arbetar med redan idag, och det är även ett viktigt fokusområde framåt.

I arbetet med att fler elever ska fullfölja sin gymnasieutbildning ingår bland annat att fortsätta att utveckla undervisningen samt öka elevernas inflytande på denna genom tydligare uppföljning av mål och resultat.  Ett annat viktigt fokusområde är det fortsätta arbetet med att främja närvaron.

Hela rankningen finns på Lärarförbundets webbplats