Nu finns ett förslag till ny avfallplan för Norrköpings kommun

Publicerad 03 oktober 2019 15:03

Nu finns förslaget till en ny avfallsplan för Norrköpings kommun ute på samråd och allmänhet och intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Alla kommuner i Sverige har en skyldighet att ha en kommunal renhållningsordning. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.

I en avfallsplan anges mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen. Här formuleras åtgärdsförslag och ansvarsfördelning mellan kommunala förvaltningar och bolag. Avfallsplanen finns även för att beskriva den nuvarande avfallshanteringen i kommunen, både den som sker inom det kommunala renhållningsansvaret, inom ramen för producentansvaret samt i verksamheter.

Läs mer om de olika målen i avfallsplanen i broschyren "Så ska vi klättra på avfallstrappan"

Här hittar du samtliga samrådshandlingar och uppgifter om hur du kan lämna synpunkter på förslaget til ny avfallsplan