Nya grusgångar i Ljuraparken

Publicerad 04 april 2017 17:54

Idag tisdag den 4 april påbörjas ett arbete med att ta bort asfalt på gångbanorna i Ljuraparken. Det gör vi eftersom asfalten är i väldigt dåligt skick. Det finns mycket träd i parken som vi värnar om, bland annat pil och poppel. Träden har ett starkväxande och utbrett rotsystem som tränger upp i asfalten och som då blir skadad.

För att få en långsiktigt hållbar lösning lägger vi grus istället för asfalt på gångarna. Förutom att träden får en bättre miljö att växa i, förstärks också parkkänslan i Ljuraparken.