Ny stödgrupp för våldsutsatta män på Frideborg

Publicerad 10 januari 2020 16:41

Frideborg har sedan november 2019 utvecklat verksamheten och erbjuder en ny stödgrupp för våldsutsatta män. Stödgruppen är ett komplement till redan befintliga grupper och bidrar till att skapa bättre förutsättningar för stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer.

– Det är viktigt att alla utsatta och utövare har möjlighet att få stöd hos oss. Våldsutsattheten och stödbehovet kan vara omfattande oavsett kön. Arbetet med den nya stödgruppen är ytterligare ett steg som kompletterar socialkontorets arbete mot våld i nära relationer, säger Maria Torgersen, verksamhetschef.

Fler män har sökt hjälp

Frideborg erbjuder samtalsstöd i form av rådgivning, krisbearbetning och bearbetande samtal som sker både individuellt och i grupp. Fler män än tidigare har det senaste halvåret sökt hjälp hos Frideborg, som arbetat för att nå målgruppen och informera om att det finns stöd att få även för män som utsätts för våld i nära relationer.

– Att som våldsutsatt få träffa andra i samma situation är stärkande oavsett om du är man eller kvinna. Att vi nu erbjuder en ny typ av stödgrupp är ett bra komplement till de grupper vi har sedan tidigare och det känns väldigt positivt, säger Daniel Forslund, behandlingsassistent Frideborg.

Frideborgs uppdrag

Frideborg är en enhet inom Socialkontoret som funnits i 25 år. Frideborgs uppdrag är att motverka våld i nära relationer. När Frideborg startade erbjöd enheten stöd till våldsutsatta kvinnor och behandling till våldsutövande män. Efter några år utvecklades enheten till att även arbeta med barn som upplevt våld i nära relationer. Sedan 10 år tillbaka riktas Frideborgs insatser till våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld.