Omorganisation och flytt av hemtjänstenhet

Publicerad

Vård- och omsorgskontoret kommer att flytta Bygdevägens hemtjänst på Vikbolandet till Timmermansgatan i centrala Norrköping. Detta för att kunna erbjuda enhetens hemtjänsttagare den service de har rätt till.

Arbetsgivaren anser att en flytt av Bygdevägens hemtjänst till Timmermansgatan, ger verksamheten bättre förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg.

– Vi vill arbeta för en långsiktig och hållbar lösning, där vi erbjuder våra brukare den service de har rätt till. Men också där våra medarbetare får en bra arbetsmiljö och där vi arbetar för en god kompetensförsörjning, säger Anders Granqvist, verksamhetschef.

Bakgrunden till ställningstagandet är bland annat svårigheter med rekrytering av medarbetare och svårt att komma till rätta med vissa brister inom verksamheten.

Under måndagen den 3 maj informerades medarbetare om flytten och den kommande omorganisationen. I och med omorganisationen kommer Bygdevägens hemtjänstenhet att behöva förstärkas med medarbetare som kan börja så snart som möjligt.

Flera andra hemtjänstenheter utgår redan idag från Timmermansgatan. Flytten av Bygdevägens hemtjänst kommer att genomföras i september 2021 och verksamheten ska utgå därifrån tills eventuellt annat beslut tas.

Tillägg den 20 maj 2021: Verksamheten ska planera för att flytta tillbaka när förutsättningarna för detta är uppnådda.