Oskarsparken - en ny park med flera funktioner

Publicerad 04 oktober 2019 13:07

De gröna stråken är viktiga på många sätt när Norrköpings västra stadsdelar förvandlas. En del i förvandlingen är att parkerna länkar samman stadsdelarna, och gör det tryggt och enkelt att ta sig mellan dem.

En sådan park är grönområdet som sträcker sig från Vägträffen, förbi Ebersteinska skolan, till Fotbollsgatan. Idag har parken inget namn, men ett förslag är att den ska heta Oskarsparken. Efter Oskarsgatan som ligger intill.

Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm är tidiga förslag på vad parken kan komma att innehålla.

Läs mer om Oskarsparken här

Illustrationsbild över Oskarsparken. En spåvagn i bakgrunden på Linköpingsvägen, en damm i mitten av bilden och en person med en fotboll i förgrunden.

Oskarsparken kan få öppen dagvattendamm, mycket grönska och växtlighet, och många sittplatser. Klicka på bilden för att se den i större storlek.