Översiktsplanen för Krokek och Strömsfors antagen – nu fortsätter arbetet

Publicerad

I kväll antog kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen för Krokek och Strömsfors. Det betyder att arbetet med att utveckla orterna fortsätter. I den antagna planen visas möjligheter att bygga totalt cirka
1 000 nya bostäder.

  • - Krokek och Strömsfors är populära orter, säger Anders Svedberg, översikt-planerare på Norrköpings kommun. Det är många barnfamiljer som vill flytta hit. Dessutom vill många av de äldre som redan bor i området bo kvar men i ett mer lättskött hem. Trycket på bostäder är stort. Vi behöver därför skapa bostäder som passar olika behov. Tack vare den nya översiktsplanen har vi nu en tydlig väg framåt för hur vi kan utveckla orterna på ett hållbart sätt.
  •  
  • - Naturen och läget är så klart unikt, men lika speciellt är det stora engagemanget från Krokeksbor och företagare, säger Reidar Svedahl (L), ordförande för samhällsplaneringsnämnden. Varje gång jag varit i Krokek eller Strömsfors har folk sagt ”Bygg här!” och ”Bygg mer!” Nu är det dags! Vi kan äntligen börja upprätta detaljplaner för bostäder i ett vackert landskap, och företagsmark för entreprenörer som skapar jobb i Krokek.
  •  

Läs mer om planen på norrkoping.se/krokekstromsfors

Fakta

  • Geografi: Området för kommunens fördjupning omfattar orterna Strömsfors, Krokek, Strandvägen, Sandviken, Marmorbruket med närområde.
  • Nyckeltal: Ska möjliggöra bostadshus för mer än 2 000 nya invånare.
  • Syfte: Planen möjliggör för nya företagsetableringar, nya flerbostadshus samt utvecklad centrumverksamhet i Krokek och Strömsfors. Planen tydliggör tillgång på natur och rekreationsmark och ger tydligare riktlinjer för behovet av mark för dagvatten och geotekniska aspekter.
  • Framtid: Planen möjliggör en fortsatt utveckling av Krokek och Strömsfors. Orterna är en viktig del i kommunens samlade attraktivitet för boende, arbete och besöksnäring.