Platsutvecklingsprojektet BID går nu in i sitt slutskede

Stina Storm, BID Manager, och Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun. FOTO: Norrköpings kommun

Publicerad 19 februari 2021 15:33

Under torsdagen presenterades arbetet med BID Business improvement district och framtagandet av projektets slutliga affärsplan. Deltagare i fokusgrupper och styrgrupp var inbjudna för att ta del av nuvarande status och hur arbetet ser ut framåt nu när man närmar sig slutskedet.

BID är en organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor där man på ett tidigt stadium i processen ska enas kring ett gemensamt nuläge, målbild samt upprätta en affärsplan med finansieringsmodell och tillhörande budget.

Varje stad som arbetar med BID anpassar modellen efter det egna förutsättningar och behov. I Norrköping har man valt att fokusera arbetet på utveckling av stadskärnan med prioritering på trygghetsfrågor. Beslutet om att satsa på samverkan enligt BID-modellen fattades av kommunstyrelsen i juni 2019.

Under 12 veckor har arbetet med att ta fram en affärsplan pågått och den ska nu presenteras för intressenterna. Planen lyfter fram Norrköpings styrkor och utvecklingsområden och visar förslag på hur stadskärnan kan utvecklas i rätt riktning och hur detta ska finansieras.

- Det har varit fantastiskt roligt att fått vara med i den här processen och många har visat på stort engagemang. Nu finns det en bra plan med fantastiska idéer och förbättringsområden för att tillsammans lyfta fram Norrköping mer och arbetet med detta har redan påbörjats, säger Louise Flygt kommunikationsdirektör Norrköpings kommun.

Stina Storm är BID Manager inom Norrköpings kommun och höll i presentationen. Arbetet med BID leds och styrs av Stina som håller kontakten med fokusgrupperna, ser till att överenskommelser levereras i tid, till överenskommen kostnad och med kvalitet.

- Det har varit spännande att få följa processen och framförallt se hur samsynen i frågor vuxit fram och hur samarbeten har stärkts. Nu närmar vi oss slutfasen som i framtiden ska övergå till en hållbar och funktionell organisation, säger Stina Storm BID Manager.


Det sista och sjunde steget i BID-processen äger rum i april och då sker en diplomering och en slutrapport av arbetet presenteras.

Här kan du se mötet i efterhand

Vill du läsa mer om BID?