Räddningsövning på Vikbolandsgatan

Publicerad 07 december 2017 15:57

Med start måndag 11 december och under hela vecka 50 kan du se rök och blåljus från Vikbolandsgatan. Det beror på att räddningstjänsten kommer att genomföra övningar på spårvägen. Detta görs för att räddningstjänstens personal ska vara redo att hantera om en situation dyker upp i skarpt läge.

Var fjärde år har räddningstjänsten övning på spåret i samarbete med tekniska kontoret. Årets övning sker på Vikbolandsgatan och de som vistas i området kan se blåljus, rökansamling eller höra ljud från övningen. Röken är helt ofarlig.

Övningarna kommer att ske på en bit spårväg som inte är i bruk och med en vagn som ska bytas ut. Skyltar kommer att sättas upp och parkeringarna längs gatan kommer att stängas av under veckan. Övningarna kommer inte att påverka trafiken på övriga gator. Övningarna håller på mellan 07.00 – 17.00 och är klara fredagen 15 december.

Du är välkommen attt höra av dig om du har fler frågor.

Tekniska kontorets kundservice
Telefon: 011-15 00 00

Bilden visar en satellitbild över Vikbolandsgatan med markering för avstängningen.