Reducerat antal ledamöter vid kommunfullmäktiges sammanträden

Publicerad 25 mars 2020 10:24

Med anledning av coronaviruset Covid-19 kommer kommunfullmäktige att sammanträda med ett reducerat antal ledamöter till 43 istället för 85 ledamöter. Det reducerade antalet ledamöter har sin grund i en överenskommelse mellan kommunfullmäktige presidium och respektive partis gruppledare. I enlighet med överenskommelsen kommer ärenden som inte kräver omedelbara beslut samt där oenighet råder att bordläggas. Sammanträdet är öppet för allmänheten men vi hänvisar samtidigt till vår hemsida för webbsändning samt föredragningslista med handlingar.

Här hittar du kommunfullmäktiges sammanträdesdagar