Riksdagsbeslut ger förutsättningar för fortsatt planering av Ostlänken

Illustration av höghastighetståg som kommer körande i full fart
Publicerad

Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag till ekonomisk ram för satsningar på transportinfrastruktur som järnvägar och vägar 2022-2033 enligt infrastrukturpropositionen. Det innebär att Norrköpings kommuns arbete kopplat till Ostlänken kan fortsätta som planerat.

I och med bifallet har Trafikverket fått de ekonomiska ramarna enligt infrastrukturpropositionen beslutade av riksdagen, samt uppdraget att planera för kommande nationell plan som ska gälla 2022-2033. Direktivet är tydligt och visar att stambanorna ska genomföras. 107 miljarder pekas ut för investeringar i nya stambanor under planperioden med syftet att bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större arbets- marknadsregioner. För Norrköpings del innebär detta bland annat att kommunen tillsammans med Trafikverket kan planera det första spadtaget av en ny godsbangård till hösten.

Information på riksdagen.se om beslutet

Information om den nya godsbangården i Norrköping på trafikverket.se

Tidigare pressmeddelande från Norrköpings kommun i samband med infrastrukturpropositionen