Rök på Esterön

Publicerad 08 oktober 2020 10:35
Naturvårdsåtgärder Esterön 

Norrköpings kommun gör just nu röjningsinsatser för att bevara gamla, grova ekar och skapa en öppnare, lövrik strandskog på Esterön.

Under kommande veckor kommer det att kunna lukta rök i Kolmården och Norrköping. Det beror på att det gallras gran och riset bränns på plats på Esterön. Mindre granar tas ner och eldas för att rädda större ekar som är upp till 300 år gamla. Ekarna har tidigare stått fritt med mer sol och när granarna är nedtagna kommer ekarna att må bättre och växa sig starkare igen.

Allt virke som kan återbrukas tas om hand, grenar och ris eldas på plats då det blir för stor miljöpåverkan att forsla bort det med båt på grund av de stora massorna. Riset kan inte ligga kvar då det blir en försurning av gran i marken och lokal övergödning.

Räddningtjänsten vet om att det eldas på plats.