Sabotage vid Torshagskärret orsakar översvämning

Publicerad 15 januari 2020 11:49

Just nu har vatten svämmat över vid Torshagskärret i Åby. Reglerdammen som håller uppe Torshagskärrets vattennivå har blivit utsatt för sabotage under den gångna natten. Någon har placerat sättar (reglar, brädor, plankor) framför överfallet vid södra änden av Torshagskärret vilket inneburit att vattennivån nått över gångbanorna vid båda ändarna. Det är inte första gången som detta händer. Denna typ av sabotage har inträffat under ett flertal tillfällen den senaste tiden.

Ansvarig entreprenör har för en dryg timma sedan varit på platsen för att sänka nivån. Gångbanorna som är i norra änden från Torshag till Ättetorp och vid södra änden mellan Katrineholmsvägen till Eklundavägen är fortsatt öppna. Vi ber er att vara försiktiga när ni går på gångbanorna tills allt vatten är borta.

Norrköpings kommun kommer nu att utreda förebyggande åtgärder mot sabotage.