Snart erbjuder Region Östergötland vaccin för ungdomar i åldern 16-17 år

Snart kan ungdomar som är födda 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19. Vaccinationen är gratis, frivillig och ges i två doser. Under vecka 30-31 skickar därför Region Östergötland ut ett brev till vårdnadshavare för ungdomar i åldern 16-17 år.

I brevet finns information om hur man går till väga för att boka tid samt generell information inför vaccineringen. Vaccinationen kommer att utföras på samma vaccinationsenheter som för vuxna.

Planering pågår just nu i samverkan med Region Östergötland och kommuner i Östergötland. Skolsköterskor/barnsjuksköterskor eller distriktssköterskor närvarar vid alla vaccinationsenheter för att bevaka barnperspektivet.

I de fall som bokad vaccinationstid ligger inom ramen för undervisningstid för elever, så får eleven lämna sin undervisning utan att få frånvaro.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på 1177.se och folkhalsomyndigheten.se.

Har du frågor om vaccination kan du ringa Region Östergötlands informationslinje på 010-105 99 77.