Spårarbete

Publicerad 24 november 2020 15:38

Fram till vecka 52 kommer Norrköpings kommun utföra spårarbete på Trozelligatan samt i korsningen av Albrektsvägen. Arbetet sker dagtid samt två nätter för att minimera störningar för spårvägstrafiken.

Under arbetets utförande kan störande ljud och ljus förekomma.

Trozelligatan stängs av för biltrafik i höjd med S:t Olofsgatan samt korsningen Albrektsvägen/Trozelligatan. Trafiken leds om under tiden.

Oskyddade trafikanter:

Oskyddade trafikanter påverkas i viss mån då omledning behöver ske vid övergångsstället Trozelligatan/Albrektsvägen. Avspärrningar kring arbetsområdet samt omledning sker.

Karta över Trozelligatan där spårarbete utförs.