Spårarbeten nattetid

Publicerad 13 februari 2017 18:32

Vi kommer att utföra underhållsarbete på spårvägens växlar vid Södertull, rondellen vid Resecentrum och på vändslingan vid Kvarnberget.

Underhållet sker på tisdag kväll den 14/2 till onsdag morgon 15/2 och eventuellt onsdag kväll den 15/2 till torsdag morgon 16/2. Arbetena planeras ske mellan klockan 22.00-05.00. Kollektivtrafiken kommer att köra som vanligt och biltrafiken kommer kunna passera utan hinder.

I samband med arbetena kan det förekomma störande ljud och ljus från arbetsfordonen.