Spårslipning Eneby och Haga samt Söder tull-Kvarnberget vecka 27 och vecka 28

Publicerad 26 juni 2020 13:51
Kartbilder med markeringar som visar var spårslipning kommer att ske under vecka 27 och 28

Kartbild med markeringar som visar var spårslipning kommer att ske. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Under vecka 27 och 28 kommer spårslipning att ske. Arbetet kommer att pågå kvälls-och nattetid mellan klockan 20.00-04.00 för att inte störa kollektivtrafiken.

Slipsträcka:

  • Eneby och Haga (Taborsbergsvägen – Fridvalla och Hagaskolan -Bredavägen)
  • Söder Tull – Kvarnberget

I samband med arbetet kan det förekomma störande ljud och ljus från arbetsfordonen.