Spårvägsarbete, linje 3

Publicerad 16 oktober 2017 15:31

Spårbyte Skarphagen

Den 16 oktober påbörjas spårbyte i Skarphagen. Arbetet planeras vara klart den 29 oktober. I samband med arbetet kommer det byggas tillfällig vägöverfart i korsningen Hjalmar Brantings gata/Folkborgsvägen för omledning av trafiken.

Mellan måndagen den 16 oktober till söndag den 29 oktober kommer spårvagnar på linje 3 vända i Klingsberg. Buss ersätter mellan Söder Tull och Klockaretorpet.

I samband med arbetet kan det förekomma störande ljud och ljus från arbetsfordonen. Spårvagnarna ersätts med bussar under perioden.

 

Spårvägsjustering, linje 3

På grund av sättningar i spåret kommer spårvagnsspåret mot Vägträffen att justeras i cirka 80 meter på sträckan mellan hållplatserna Strömbacken och Vägträffen på Linköpingsvägen.

Arbetet kommer ske dagtid måndag den 16 oktober till onsdag den 18 oktober. Man kommer korta ner avsmalningsfilen för bilar på Linköpingsvägen mot Vägträffen för att kunna ha arbetsmaskiner där. Arbetet kommer inte påverka landsorts- och expressbussar som passerar sträckan. Arbetet kommer inte heller påverka övrig trafik i området.

 

Spårslipning

Från och med måndag den 16 oktober till och med fredag den 17 november kommer spårslipning att utföras på delar av linjenätet.

Arbetet kommer att pågå söndagar till torsdagar mellan kl. 20:00-04:00 och kommer att ske i etapper på olika sträckor.

Första etappen tar två veckor, mellan måndag den 16 oktober till söndag den 29 oktober och kommer att ske med början från Söder Tull på Nygatan fram till Klockaretorpet. Resterande tre veckor och etapper kommer att ske på olika sträckor (Söder Tull, Rådhuset, Söder Tull - Kvarnberget, Hagaskolan – Vidablick).

Arbetet kommer störa kollektivtrafiken på kvällar mellan klockan 20:00 till klockan 04:00 och spårvagnar kommer ersättas med bussar.

I samband med arbetet kan det förekomma störande ljud och ljus från arbetsfordonen.

 

Fiberdragning Nygatan 16 till 29 oktober

Norrköping Vatten och avfall ska gräva fiber i södra trottoaren längs Nygatan på sträckan mellan Korsgatan och Hörngatan. På tre ställen, Korsgatan, Butgatan och Dalsgatan kommer det att grävas under spåren på Nygatan.

Schakt över gatan utförs på en väghalva åt gången så fordon kan passera under tiden grävning pågår.

På några sträckor kommer delar av vägbanan behöva tas i anspråk av grävmaskinerna. Gående kommer hänvisas på andra sidan av gatan.

I samband med arbetet kan det förekomma störande ljud från arbetsfordonen.