Spårvägsarbete mellan Hagaskolan och Fridvalla

Publicerad 14 september 2017 11:00

Den 16 september påbörjas spårvägsarbete mellan Haga och Fridvalla. En växel kommer bytas vid Hagaskolan och en kontaktledning på Finspångsvägen kommer att bytas. Spårbyte kommer ske vid vändslingan Fridvalla. Arbetet planeras vara klart den 29 september. I samband med arbetet kan det förekomma störande ljud och ljus från arbetsfordonen. Spårvagnarna ersätts med bussar under perioden.

Mellan den 16 till 29 september kommer linje 2 vända i Vidablick. Linje 2 angör linje 3 alla hållplatser för på- och avstigning. Linje 2 trafikerar stickspåret i Vidablick. Buss ersätter mellan Hagaskolan och Fridvalla.

Mellan den 30 september till 6 oktober kommer en växel vid Hagaskolan bytas. Under den tiden kommer linje 3 vända i Fridvalla. Linje 3 angör linje 2 alla hållplatser för på- och avstigning. Linje 3 trafikerar stickspåret i Fridvalla. Buss ersätter mellan Hagaskolan och Vidablick.