Starkt bokslut öppnar möjligheter för skolan i Norrköping

Idag presenterades Norrköpings kommuns bokslut vid en presskonferens i Rådhuset. För redogörelsen stod Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande och Petter Skill, ekonomidirektör i Norrköpings kommun.

Resultatet visade att kommunen, utöver det planerade överskottet för att uppnå finansiella mål, avslutade år 2017 med ett samlat överskott på 171,7 miljoner kronor.

  • - Det här innebär bland annat att vi kan förstärka skolan med ytterligare 26 miljoner kronor i år. Det ger skolan möjlighet att i lugn och ro anpassa sin organisation till de ekonomiska förutsättningarna utan att åsidosätta barn och ungdomars behov, säger Lars Stjernkvist (S).

Av presentationen framgick också att den demografiska utvecklingen i Sverige kommer att innebära en minskning av antalet arbetsföra personer, vilket leder till minskade skatteinkomster för de flesta kommuner trots att landet fortfarande befinner sig i en högkonjunktur.

  • - SKL bedömer att de närmaste åren kommer att bli tuffare ekonomiskt, och därför känns det tillfredställande att Norrköpings kommun har ordning och reda i ekonomin, säger Lars Stjernkvist (S).