Stina Storm blir ny BID-manager i Norrköpings kommun

Stina Storm. Foto: Anders Storm.


Som BID-manager kommer Stina Storm att samordna den BID-process som inleddes under 2019. I en BID-process samarbetar kommunen med privata aktörer för att tillsammans stärka och utveckla Norrköpings stadskärna.

–  I utvecklingsplanen för BID-området ligger fokus först och främst på den upplevda tryggheten. Här vill man bland annat förbättra renhållningen och skapa fler möjligheter till möten mellan människor i bred samverkan mellan fastighetsägare, kommun samt övrigt näringsliv. Starka och engagerade fastighetsägare som vill och kan bidra tillsammans med kommunen är och kommer att vara en viktig framgångsfaktor i arbetet med att utveckla och stärka Norrköpings stadskärna både nu och i framtiden och jag ser fram emot att vara en del av detta arbete, säger Stina Storm.

BID (Business Improvement District) är ett processverktyg som innebär att man har en organiserad samverkan mellan offentlig (kommun) och privat sektor (näringsliv, organisationer, fastighetsägare, markägare, boende). Under BID processen jobbas det för en gemensam förankrad vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering.

Stina Storm kommer att dela sin tid i Norrköping med sitt arbete som VD på City Örebro där hon ansvarar förcitysamverkan och stadsutveckling sedan 2007. Stina ledde arbetet med att få utmärkelsen Årets stadskärna 2015, ett arbete som påbörjades 2010. Dessförinnan var hon regionansvarig för näringspolitik och pressfrågor på Svensk Handels kontor i Örebro under 7 år.

– Vi är oerhört stolta och glada för att ha kunna knyta Stina till oss och hälsar henne hjärtligt välkommen till Norrköping! Med den erfarenhet och det nätverk som Stina har så ser vi verkligen framemot att fortsätta vårt arbete med BID-processen och citysamverkan som är viktigare än någonsin i dessa tider. Samverkan mellan näringsliv och kommun kommer med all säkerhet bli en av dom absolut mest avgörande faktorerna för att utveckla ett starkt Norrköping med eller utan stora kriser som Covid-19 , säger näringslivsdirektör Pontus Lindblom.