Stödpaket för näringslivet med anledning av det nya coronaviruset/covid-19

Publicerad

Måndag den 23 mars presenterade Norrköpings kommun sitt stödpaket för företagare, med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Stödpaketet är framtaget i samarbete med Norrköpings näringslivsråd.

Stödpaketet innefattar följande punkter;


  • Norrköpings kommun kommer skyndsamt att, efter prövning, erbjuda att skjuta fram förfallodatum (upp till sex månader i taget) för betalning för markupplåtelse på allmän plats.
  • Norrköpings kommun kommer skyndsamt, efter prövning, att erbjuda anstånd med betalning till de företag som har behov på grund av covid-19 krisen. Det handlar om upp till sex månader i taget. Detta berör betalningar för kommunala tillsynsavgifter och tillståndsavgifter inom bland annat miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och alkohollagens områden.
  • Förkorta betaltiden efter prövning till kommunens leverantörer som berörs av covid-19 krisen, för att ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.
  • Norrköpings kommun ska främja dialogen, kontakten och prioritera företag som drabbas av covid-19 krisen. Norrköpings kommun har infört en hjälplinje in till kommunen för att stödja företag med information och svar på deras frågor. Telefonnumret till jourlinjen är 011-151553.
  • #stöttaNorrköping platskampanj för att uppmana kommuninvånarna att stödja Norrköpings näringsliv under covid-19 krisen.