Suicidpreventiva dagen 10 september

Publicerad 08 september 2020 09:08

Torsdag 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag att minnas dem vi saknar och också prata om hur vi kan förebygga självmord.

Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero arrangerar ett webbsänt seminarium under suicidpreventiva dagen. Temat är "Suicidprevention – en fråga för hela samhället", det är gratis och öppet för alla.

Läs mer information och se seminariet live

Stöd till anhöriga

Anhörig- och kunskapscenter arbetar med suicidpreventiva åtgärder i sina anhöriggrupper och enskilda samtal.

De har också gjort en handlingsplan riktad till anhöriga, som stöd i bemötandet av en närstående som pratar om att hen inte vill leva och som gjort självmordsförsök.

Läs mer och ta kontakt med Anhörig- och kunskapscenter

Informationsmaterial