Tillfällig omställning till distansundervisning för elever i årskurs 1-3 på Smedbyskolan

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna i årskurs 1-3 på Smedbyskolan ska tillfälligt övergå till distansundervisning. Beslutet omfattade från början fredag 23 april, men är förlängt till och med fredag 30 april. Beslutet omfattar även förskoleklass och fritidshemmet som håller tillfälligt stängt.

Uppdatering 28 april - Förlängt beslut om tillfällig distansundervisning och stängning

Utbildningsnämnden har förlängt beslutet om tillfällig distansundervisning för årskurs 1-3 på Smedbyskolan, på grund av ett fortsatt ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19. Beslutet gäller till och med fredag 30 april. Beslutet omfattar även förskoleklass och fritidshemmet som håller tillfälligt stängt under aktuell period.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller fredag 23 april. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Information till elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informerades om hur distansundervisningen ska genomföras under torsdagen den 22 april.

Förskoleklassen och fritidshemmet håller stängt

Beslutet omfattar även förskoleklass och fritidshemmet som håller stängt under aktuell period.

För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

De barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ha sitt barn hemma erbjuds barnomsorg. Exempel på samhällsviktig verksamhet är sjukvård, omsorg, barnomsorg, kollektivtrafik och el- och vattenförsörjning.

Vårdnadshavare har informerats om det tillfälliga beslutet samt om hur man går tillväga om man har stort behov av stöd.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare