Tillfällig omställning till distansundervisning för elever i årskurs 5 på Sandbyängsskolan

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna i årskurs 5 på Sandbyängsskolan ska tillfälligt övergå till distansundervisning. Beslutet gäller från och med måndag 26 april till och är förlängt till och med fredag 30 april.

Uppdatering 29 april – Förlängt beslut om tillfällig distansundervisning

Utbildningsnämnden har förlängt beslutet om tillfällig distansundervisning för årskurs 5 på Sandbyängsskolan på grund av ett fortsatt ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19. Beslutet gäller till och med fredag 30 april.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från måndag 26 april till och med fredag 30 april. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Beslutet gäller endast årskurs 5

Beslutet omfattar inte övriga årskurser som har närundervisning i skolan.

Information till elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras om hur distansundervisningen ska genomföras under måndag 26 april.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare