Tillfällig omställning till distansundervisning för elever på grundsärskolan Klockaretorpsskolan

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna i årskurs 1-6 på grundsärskolan, Klockaretorpsskolan ska tillfälligt övergå till distansundervisning. Beslutet gäller från och med tisdag 30 mars till och med torsdag 1 april. Beslutet omfattar även fritidshemmet Slottet, avdelningarna 1-6, som håller stängt under aktuell period.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från tisdag 30 mars och pågår till och med torsdag 1 april. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Fritidshemmet Slottet håller stängt

Beslutet omfattar även fritidshemmet Slottet som håller stängt mellan tisdag 30 mars till och med torsdag 1 april.

På Försäkringskassans hemsida finns information om vad som gäller kring Vab om fritidshemmet stänger under en tillfällig period.

Försäkringskassan - Coronaviruset det här gäller

För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

De barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ha sitt barn hemma erbjuds barnomsorg. Exempel på samhällsviktig verksamhet är sjukvård, omsorg, barnomsorg, kollektivtrafik och el- och vattenförsörjning.

Vårdnadshavare har informerats om det tillfälliga beslutet samt om hur man går tillväga om man har stort behov av stöd.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare