Tillfällig omställning till distansundervisning för elever på gymnasiesärskolan, De Geergymnasiet

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna på gymnasiesärskolan, De Geergymnasiet ska övergå till distansundervisning tillfälligt. Beslutet gällde från början från och med onsdag 27 april till och med torsdag 29 april, men är förlängt till och med fredag 30 april

Uppdatering 29 april - förlängt beslut om tillfällig omställning till distansundervisning

Utbildningsnämnden har förlängt beslutet om tillfällig omställning till distansundervisning för elever på gymnasiesärskolans individuella program. Beslutet gäller till och med fredag 30 april.

Beslutet gäller under tillfällig period

Omställningen till distansundervisning startar onsdag 27 april och pågår till och med torsdag 29 april. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare