Tillfällig omställning till distansundervisning för elever på Svärtingehus

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att eleverna i årskurs 1-6 tillfälligt ska övergå till distansundervisning. Beslutet omfattar också förskoleklass och fritidshem som kommer att hå¨llas stängda under perioden. Beslutet gällde från början från tisdag 27 april till och med måndag 3 maj och förlängdes till 7 maj. Det är nu förlängt till onsdag 12 maj.

Uppdatering 7 maj - Förlängd distansundervisning

Elever i årskurs 4-6 på Svärtingehus har fortsatt distansundervisning. Beslutet är förlängt av utbildningsnämnden på grund av ett fortsatt ansträngt läge och hög sjukfrånvaro på grund av covid-19. Beslutet gäller till och med onsdag 12 maj.

Uppdatering 4 maj - Förlängt beslut om tillfällig distansundervisning och stängning

Utbildningsnämnden har förlängt beslutet om tillfällig omställning till distansundervisning för elever i årskurs 1-6 på Svärtingehus. För årskurs 1-3 gäller beslutet till och med tisdag 4 maj och det omfattar även förskoleklass och fritidshem som är tillfälligt stängt tisdag 4 maj. För årskurs 4-6 gäller distansundervisning till och med fredag 7 maj. Bakgrund till beslutet är ett fortsatt ansträngt läge på skolan med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från tisdag 27 april till och med måndag 3 maj. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Distansundervisning för elever i årskurs 1-6

Beslutet omfattar elever i årskurs 1-6 som kommer att ha distansundervisning under perioden.

Förskoleklass och fritidshem

Beslutet omfattar även förskoleklass och fritidshem som hålls stängda under perioden.

För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

De barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ha sitt barn hemma erbjuds barnomsorg. Exempel på samhällsviktig verksamhet är sjukvård, omsorg, barnomsorg, kollektivtrafik och el- och vattenförsörjning.

Information till elever och vårdnadshavare

Elever och vårdnadshavare informeras om hur distansundervisningen ska genomföras under måndag 26 april.

Vid behov av skollunch

Elever som har behov av skollunch erbjuds att hämta lunchlåda vid skolan. Behov av lunch måste anmälas i förväg. Anmälan sker på norrkoping.se/skollunch.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare