Tillfällig stängning av Domarringens förskola

Publicerad 18 november 2020 18:23

En stor andel av personalen vid förskolan Domarringen är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19. Därför råder just nu ett mycket ansträngt läge på förskolan. Utifrån detta gör utbildningsnämnden bedömningen att det under viss tid inte går att bedriva verksamheten vid Domarringen, utan att enheten ska hållas tillfälligt stängd.

Verksamheten beklagar detta och förstår att det kan innebära svårigheter för vårdnadshavare, men hoppas ändå att det ska finnas en förståelse för den situation som tyvärr uppkommit.

Barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har stort behov av omsorg kommer istället att erbjudas barnomsorg på Kopparkypens förskola. Samtliga vårdnadshavare har informerats om det tillfälliga beslutet, samt om hur man går tillväga ifall man har stort behov av stöd.

Beslutet gäller från och med torsdagen den 19 november och fram till och med fredagen den 27 november. Beslutet kan komma att ändas, och om så är fallet kommer ytterligare information om detta.

Med anledning av att utbildningsnämndens avgörande inte kan avvaktas har utbildningsnämndens ordförande fattat ett så kallat ordförandebeslut i ärendet.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret:
Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
sofie.linden@norrkoping.se