Tillfällig stängning av förskoleklassen på Ektorpsringen

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att tillfälligt stänga verksamheten i förskoleklassen på Ektorpsringen 2. Beslutet gäller från och med onsdag den 28 april till och är förlängt till och med fredag 30 april.

Uppdatering 29 april – Förlängt beslut om tillfällig distansundervisning

Utbildningsnämnden har förlängt beslutet om tillfällig stängning av förskoleklassen på Ektorpsringen på grund av ett fortsatt ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19. Beslutet gäller till och med fredag 30 april.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från och med onsdag 28 april till och med fredag 30 april. Beslutet har fattats av utbildningsnämnden i syfte att stoppa smittspridningen i skolan och för att personalläget gör att undervisningen inte kan bedrivas i skolan. Beslutet kan komma att förlängas.

För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

De barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ha sitt barn hemma erbjuds barnomsorg. Exempel på samhällsviktig verksamhet är sjukvård, omsorg, barnomsorg, kollektivtrafik och el- och vattenförsörjning.

Vårdnadshavare har informerats om det tillfälliga beslutet samt om hur man går tillväga om man har stort behov av stöd.

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

Vi vill påminna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de
allmänna råden. På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till elever och vårdnadshavare.

Information för elever och vårdnadshavare