Tillfällig stängning av
Hultets förskola

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att tillfälligt stänga verksamheten på Hultets förskola i syfte att stoppa pågående smittspridning. Beslutet gällde från början från måndag 26 april till och med onsdag 28 april, men är förlängt till och med fredag 30 april.

Uppdatering 28 april - förlängt beslut om tillfällig stängning

Utbildningsnämnden har beslutat att förlänga beslutet om tillfällig stängning av Hultets förskola till och med fredag 30 april. Beslutet är taget utifrån att det är ett fortsatt ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från och med måndag 26 april till och med onsdag 28 april. Beslutet är fattat av utbildningsnämnden och utbildningskontoret för att förhindra smittspridning och på grund av att många i personalen är sjuka och det är ett ansträngt personalläge på förskolan. Beslutet kan komma att förlängas.

Vi förstår att beslutet om stängning kan innebära svårigheter för vårdnadshavare, men vi hoppas att det finns förståelse för den situation som uppkommit och att barnen kan hållas hemma under aktuell period.

För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

De barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ha sitt barn hemma erbjuds barnomsorg. Exempel på samhällsviktig verksamhet är sjukvård, omsorg, barnomsorg, kollektivtrafik och el- och vattenförsörjning.

Vårdnadshavare har informerats om det tillfälliga beslutet samt om hur man går tillväga om man har stort behov av stöd.

Tack för att du har förståelse och bidrar till minskad smittspridning!

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till dig som har barn. Här kan du till exempel läsa om vad som gäller kring barnomsorgsavgifter.

Information för dig som har barn i Norrköpings förskola eller skola