Tillfällig stängning av Riddarbackens förskola

Publicerad

På grund av ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro bland personalen till följd av covid-19, har utbildningsnämnden tagit beslut att tillfälligt stänga verksamheten på Riddarbackens förskola. Förskolan håller därför stängt torsdag 25 mars till och med fredag 26 mars i syfte att stoppa pågående smittspridning.

Vi förstår att beslutet om stängning kan innebära svårigheter för vårdnadshavare, men vi hoppas att det finns förståelse för den situation som uppkommit och att barnen kan hållas hemma under aktuell period.

För vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

De barn med vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och inte har möjlighet att ha sitt barn hemma erbjuds barnomsorg. Exempel på samhällsviktig verksamhet är sjukvård, omsorg, barnomsorg, kollektivtrafik och el- och vattenförsörjning.

Vårdnadshavare har informerats om det tillfälliga beslutet samt om hur man går tillväga om man har stort behov av stöd.

Beslutet gäller under tillfällig period

Beslutet gäller från och med torsdag 25 mars till och med fredag 26 mars

Beslutet är fattat av utbildningsnämnden och utbildningskontoret för att förhindra smittspridning och på grund av att många i personalen är sjuka och det är ett ansträngt personalläge på förskolan. Beslutet kan komma att ändras, och om så är fallet kommer ytterligare information om detta.

Ny information om läget på enheten kommer på söndag 28 mars.

Tack för att du har förståelse och bidrar till minskad smittspridning!

Kontaktuppgifter till utbildningskontoret

Mikael Wallström, verksamhetschef centrala barn- och elevhälsan
E-post: mikael.wallstrom@norrkoping.se

Sofie Lindén, utbildningsdirektör
E-post: sofie.linden@norrkoping.se

Mer information

På norrkoping.se finns information om covid-19 som riktar sig till dig som har barn. Här kan du till exempel läsa om vad som gäller kring barnomsorgsavgifter.

Information för dig som har barn i Norrköpings förskola eller skola