Träffpunkterna börjar öppnas upp i Norrköping

Grönskande utemiljö vid en av kommunens träffpunkter, ett bord med soffa och två stolar syns också på bilden
Publicerad

I och med regeringens nya restriktioner, som möjliggör för fler personer att samlas utomhus, planerar vård- och omsorgskontoret att öppna upp några av kommunens träffpunkter för utomhusaktiviteter. Verksamheterna öppnas upp med anpassningar för att besöken ska vara trygga ur smittsynpunkt.

Mellan den 14 juni och 15 augusti kommer sju av kommunens tretton träffpunkter att hålla öppet vissa halvdagar enligt ett rullande schema.

– Det har varit ett tufft år där sociala kontakter behövt stå tillbaka i det viktiga arbetet med att minska smittspridningen, så det känns otroligt roligt att vi nu kan börja öppna upp träffpunkterna igen. Regeringens och Folkhälsomyndighetens nuvarande riktlinjer och rekommendationer kommer att styra verksamheten, fokus ligger på att kunna erbjuda en möjlighet att mötas under säkra former, säger Andreas Bohlin (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Tryggt återöppnande

De träffpunkter som är aktuella i det första steget är de som har tillgång till utemiljöer med gott om utrymme så att det vare sig kan uppstå risk för trängsel eller krockar med andra verksamheter. Det geografiska läget i kommunen har också spelat in, så att de flesta ytterområden inkluderas.

Inför återöppnandet har varje enhet noggrant gått igenom hur verksamheten bäst kan bedrivas för att minimera risken för smittspridning. Bland annat har man tittat på vilka aktiviteter som lämpar sig, som till exempel boule, pilkastning, gymnastik, quiz och promenader.

– Vi vet att många har saknat möjligheten att ses på våra träffpunkter och ser verkligen fram emot att kunna börja ta emot besökare igen. Helst hade vi naturligtvis velat kunna erbjuda besök på samtliga träffpunkter, men säkerheten måste gå först, så därför börjar vi i lite mindre skala med de träffpunkter som har allra bäst förutsättningar, säger Johannes Can, tf områdeschef, vård- och omsorgskontoret.

De träffpunkter som blir först ut med återöppning är Valhallavägen (Kolmården), Ribbingsholmsvägen (Skärblacka), Bygdevägen (Östra Husby), Timmermannen, Linköpingsvägen, Rösgången och S:t Persgatan.

Här finns tiderna för de olika träffpunkterna