Tuffa tider för äldre och anhöriga

Publicerad 12 maj 2020 13:36

Coronapandemin har påverkat kommunens äldreomsorg i ungefär två månader nu. Nu när vårvärmen kommit är det lätt att få känslan av att det värsta blåst över, men läget är fortsatt allvarligt och Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste fortfarande följas.

- Vi är i en tid som påverkar oss alla, och särskilt den som är i riskgrupp eller anhörig. Om man som anhörig har frågor eller behöver stöd kan man kontakta vårt Anhörig- och kunskapscenter, berättar Anders Granqvist, verksamhetschef för egenregin.

Stödsamtal hos Anhörig- och kunskapscenter

Besöksförbud på äldreboenden

Som de flesta förmodligen redan vet, så har regeringen bestämt att det är besöksförbud på alla äldreboenden för att skydda riskgruppen äldre från coronaviruset.

- Vi vet fortfarande inte hur länge besöksförbudet kommer att gälla, men jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som förstår allvaret i situationen och respekterar besöksförbudet. Vi vet att det är svårt att inte få träffa varandra, särskilt i de tuffa tiderna som vi är i nu, säger Anders.

Bullar och musik!

Många medarbetare anstränger sig lite extra för att göra vardagen trevligare för de som bor på äldreboenden. Det kommer också initiativ från allmänheten, företag och föreningar som uppskattas av både boende och medarbetare.

- Det har skänks bullar från caféer, både symfoniorkestern och förskolebarn har uppträtt på gårdarna, och våra medarbetare har fixat både pizzakvällar och korvgrillning för att liva upp stämningen, berättar Anders.

Anders Granqvist

Anders berättar också att det är väldigt välkommet att kontakta ett äldreboende om man vill göra något för dem, de är öppna för förslag så länge det inte innebär en smittrisk.

Kontaktuppgifter till äldreboenden

Symtom, provtagningar och skyddsutrustning

- Våra medarbetare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma om de har symtom, eller om de behöver vara hemma för att deras barn har symtom. Det är vi väldigt strikta med, säger Anders.

Äldreomsorgen har fått nya rutiner, som bland annat innebär alla medarbetare ska vara extra uppmärksamma på om någon äldre uppvisar symtom. Då gör ansvarig sjuksköterska en bedömning, och om det kan vara Covid-19 beställs en provtagning från Regionen och medarbetarna börjar använda skyddsutrustning när de måste komma nära personen.

- Regionen har hittills tyvärr inte tillräckligt med resurser för att göra alla provtagningar som vi beställer, så ibland får vi inte veta säkert om det är Covid-19 eller inte. Vi använder ändå skyddsutrustning fram tills personen är friskförklarad, berättar Anders.

Närmast anhöriga kan informeras

Om en person inom äldreomsorgen skulle få Covid-19 och vill att anhöriga ska få information om det, så hör en medarbetare av sig till närmast anhöriga.

- Om det till exempel gäller någon på ett äldreboende så informerar vi fortfarande bara närmast anhöriga. På grund av sekretess berättar vi inte det för grannarnas anhöriga, förklarar Anders.