Tyck till om nya bostäder vid Åbys gamla brandstation

Publicerad 30 december 2020 09:27

Vid Torshagskärret och Åbys gamla brandstation finns planer på att bygga omkring 40 nya hyresrätter i flerbostadshus. Fram till den 22 februari kan du lämna synpunkter på planförslaget.

Den gamla brandstationen har ett högt kulturhistoriskt värde och ska skyddas. Tanken är att varsamt rusta upp byggnaden och fylla den med ny verksamhet till exempel, restaurang, aktivitetslokal eller museum.

På andra sidan vägen längs med Katrineholmsvägen är tanken att bygga nya flerfamiljshus med upp till fyra våningar. I bottenvåningen blir det möjligt att bygga lokaler för tex butik eller restaurang.