Tyck till om ny detaljplan för Vilbergens centrum

Publicerad

Vilbergens centrum står inför en större omvandling. Här finns planer för ett nytt torg och nya bostäder planeras ovanpå den befintliga centrumbebyggelsen. Fram till den 23 juni kan du lämna synpunkter på detaljplanen.

Illustrationsplan för kvarteret Beryllen (Vilbergens centrum)

Illustrationsplan för Vilbergens centrum. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Förslaget i den nya detaljplanen innebär att nya bostäder i varierande höjd byggs ovanpå den befintliga centrumanläggningen. De nya bostäderna samlas kring en gemensam bostadsgård ovanpå nuvarande torget.

Ett nytt parkeringsgarage byggs i marknivå på dagens parkering norr om centrum och ovanpå det planeras ett nytt äldreboende och vanliga lägenheter.
Delar av den befintliga centrumbebyggelsen rivs för att skapa ett nytt torg mellan vårdcentralen och centrumet. Butikernas entréer vänds utåt mot gatan och det nya torget.

ICA-butiken och parkeringsgaraget med ett 70-tal parkeringsplatser blir kvar.

På parkeringen sydöst om centrumet planeras för ytterligare bebyggelse.
Totalt rör det sig om omkring 150 nya lägenheter i centrum.

Detaljplan för Beryllen 1, Vilbergens centrum

Illustration 3D för ny bebyggelse i Vilbergens centrum

Illustration för Vilbergens centrum. Klicka på bilden för att se den i större storlek.