Vägarbeten i Inre Hamnen fram till 31 maj

Publicerad 10 maj 2017 15:30

Från 8 maj fram till 31 maj 2017 pågår provtagningar och arkeologiska undersökningar i Inre Hamnen. Syftet är att inför byggnation av nya gator ta reda på i vilken utsträckning gatunätet är förorenat.

Där provgropen grävs kommer vägen att delvis stängas av, en körbana åt gången. Det innebär begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet till 30 km/timme. Avstängningarna görs i regel under några timmars tid på respektive plats.

Parkeringar i området kan stängas av under någon dag.

Respektera avstängningarna och kör försiktigt förbi arbetsplatsen.