Vårinspektion på gatlyktor i innerstan

Publicerad 31 januari 2017 18:41

Nu börjar vi att se över och byta ut alla trasiga lampor i våra gatlyktor i Norrköpings tätort.

Arbetet kommer att göras på kvällar och nätter under två veckor, fram till cirka 17 februari.