Värmeverket blir första steget för Syltens utveckling

Publicerad 25 november 2020 15:00

Mitt emot den pågående byggnationen i Inre hamnen står EON:s värmepanna tom. I kommunens översiktsplan finns tankar om att omvandla hela Syltenområdet till en del av innerstaden. Nu tas första steget mot att förverkliga planerna.

Hans Revenhorn samhällsbyggnadsdirektör, Jonas Lind Eon och Lars Stjernkvist kommunstyrelsens ordförande framför Bråvallaverket vid pressträffen den 25 november. FOTO: Björn Persson, Eon

Kommunen har sedan 2017 ett avtal som säger att kommunen har rätt att köpa fastigheterna Triangeln 10,11 och 15, där Eons gamla värmeverk är en av byggnaderna. Nu är Eon och kommunen överens om priset för försäljningen. Nästa steg är att fullmäktige ska fatta beslut om kommunen ska köpa fattigheten för det överenskomna priset.

- Vi är mycket glada att vi har kommit överens med E.ON om den här affären. Genom köpet sätter vi nu fokus på att utveckla näringslivet i området. Därmed skapar vi en bra balans till det nya bostadsområdet i Inre hamnen, menar Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Planen är att kommunen köper in fastigheten för att under våren 2021 arrangera en marktilldelningstävling där aktörer som vill vara med och bidra till utvecklingen får chansen att presentera sina idéer.

- Vi hoppas kunna påbörja ett visionsarbete för Syltenområdet inom kort där utvecklingen av Tringeln blir en viktig del, berättar Martin Heidesjö, stadsbyggnadsstrateg på Norrköpings kommun.