Vilbergens detaljplan överklagad

Publicerad 11 november 2019 08:02

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Vilbergen i september. Det beslutet är överklagat och ärendet lämnas vidare till mark- och miljödomstolen.

2015 fick dåvarande stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ett detaljplaneprogram för norra Vilbergen. Utvecklingen av området har mött motstånd hos de boende. För att ha en dialog med de boende och för att kunna visa förslag och samla in underlag till detaljplan har kommunen haft flertalet medborgardialoger. Både innan, under och efter samrådstiden.

  • Medborgardialog 1: maj 2015
  • Samrådsmöte: mars 2017
  • Medborgardialog 2: april 2018
  • Medborgardialog 3 (tre tillfällen): 27 september 2018 (ett tillfälle) och 3 oktober 2018 (två tillfällen)

Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 30 september 2019. Det beslutet har överklagats. Nu har Norrköpings kommun skickat ärendet vidare till mark- och miljödomstolen. Avslår mark- och miljödomstolen överklagandet kan de som överklagat gå vidare till mark- och övermiljödomstolen för prövningstillstånd. Väljer de som överklagat att inte göra det vinner detaljplanen laga kraft.  

Läs vidare

Utvecklingsplanerna för framtidens Vilbergen

Detaljplan för Vilbergen