Vinnare av Tillgänglighetspriset 2018

Publicerad

Norrköpings kommuns tillgänglighetspris tilldelades i år Skogslottens ryttarförening. De får priset för sitt arbete med att se till att barn och unga, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av verksamheten.

Tillgänglighetspriset delades ut på av Karin Jonsson på Skogslottens ryttarförening

Tillgänglighetspriset

Tillgänglighetspriset delas årligen ut till ett företag, en förening eller en organisation som under året har arbetat för att göra sin verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Det är allmänheten som har nominerat och i år blev totalt 14 verksamheter nominerade.

Prisutdelningen

Priset består av ett konstverk i glas från kommunens dagliga verksamhet Estetverkstan och delades ut av kommunalrådet och juryns ordförande Karin Jonsson (C). Medverkande vid prisutdelningen var också representanter för Skogslotten och deltagare från Estetverkstan.

Konstverk i glas av Estetverkstan

Motivering

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn och unga rätt till fritid och ska kunna vara delaktiga på lika villkor. Trots det är det många barn och unga med funktionsnedsättning som inte har något att göra på sin fritid. Att ha något att göra på fritiden ökar graden av delaktighet och upplevelsen av att vara med i en gemenskap.

Skogslotten Ryttarförening tilldelas Tillgänglighetspriset 2018 för sitt enträgna arbete med att möjliggöra för barn och unga att ta del av fritidsaktiviteter oavsett förutsättningar och på lika villkor.

Jury

I juryn för Tillgänglighetspriset 2018 ingår Karin Jonsson (C) - kommunalråd, Björn Lundborg - Fastighetsägarna, Per Sundmar & Monica Eriksson – Funktionsrätt Norrköping, Cecilia S Aldén - Norrköpings Handel, Christer Johansson - DHR och Britt Forsberg - Näringslivskontoret.