Tillgänglighetspriset 2019 tilldelas Norrköpings ungdomscirkus

Publicerad

Norrköpings ungdomscirkus tilldelas Tillgänglighetspriset 2019 för sitt inkluderande arbete med att möjliggöra för barn och unga att ta del av fritidsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och på lika villkor.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn och unga rätt till fritid och ska kunna vara delaktiga på lika villkor. Trots det är det många barn och unga med funktionsnedsättning som inte har något att göra på sin fritid.

Att ha något att göra på fritiden ökar graden av delaktighet och upplevelsen av att vara med i en gemenskap.

Jury för Tillgänglighetspriset 2019:

  • Karin Jonsson (C) - kommunalråd
  • Björn Lundborg - Fastighetsägarna,
  • Ewa Candemo & Monica Eriksson – Funktionsrätt Norrköping
  • Emil Colldén - Norrköpings Handel
  • Christer Johansson - DHR
  • Britt Forsberg - Näringslivskontoret
Tillgänglighetspriset 2019, diplom och konstverk