Stegeborgsgården får tillgänglighetspriset 2020

Publicerad


Årets tillgänglighetspris tilldelas Stegeborgsgården för sitt inkluderande arbete med att tillgängliggöra den närliggande badplatsen med ramper, parkering, omklädningsrum, gångvägar och toalett. Det gör det enkelt för fler att på lika villkor vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar.

– Juryn har beaktat människors behov att kunna mötas i naturen, något som alltid är viktigt men blivit än mer aktuellt under pågående pandemin. Stegeborgsgården möjliggör för fler att visats i naturen, säger Emma Johansson, sakkunnig på vård- och omsorgskontoret.

Stegeborgsgården fick motta priset under förmiddagen i dag. Under prisutdelningen deltog Karin Jonsson (C), kommunalråd.
– Att fler ska ha tillgång till badplatser, oavsett förutsättningar, är en självklarhet. Fler och fler badplatster i kommunen rustas upp för att tillgängliggöra för fler, säger Karin Jonsson (C)
– Det känns både roligt och hedrande att kommunen uppmärksammar vårt arbete på Stegeborgsgården. Stegeborgsgården har tillsammans med Jordbruksverket (EU) och Regionen arbetat med ett projekt inom Kustlandet som har som mål att uppmärksamma bygden utanför tätorterna. En del i detta projekt var att tillgängliggöra stranden med ramp till bad och wc samt reserverade parkeringsplatser. Stegeborgsgården har sedan tidigare arbetat med att tillgängliggöra våra boenden samt restaurangen med ramper och wc i våra byggnader. Rampen på stranden och vid den så kallade strandtoan är en naturlig fortsättning på det arbetet. Ytterligare parkeringsplatser är projekterade vid restaurangen, säger Hervé Lust vid Stegeborgsgården.

Tillgänglighetspriset delas ut varje höst till en verksamhet, förening eller organisation som använder sin kreativitet och kunskap för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.