Joakim Ljungqvist ny näringslivsdirektör för Norrköpings kommun


Joakim Ljungqvist tillträder tjänsten som ny näringslivsdirektör för Norrköpings kommun 1 maj 2022. Joakim har tidigare drivit eget bolag inom platsutveckling och varit VD för Tillväxt Motala.

Uppdraget som näringslivsdirektör innebär att säkerställa nära och utvecklade kontakter med näringslivets och besöksnäringens företrädare på strategisk nivå samt med regionala aktörer, relevanta myndigheter och samarbetspartners i syfte att främja företagande och etableringar i Norrköping. Uppdraget innefattar även att säkerställa att kommunens satsningar på företagande och entreprenörskap bidrar till att skapa fler arbetstillfällen.

  • Norrköping befinner sig i en exceptionell expansionsfas och jag är glad över att få vara en del av den. Jag ser fram emot ett mycket spännande uppdrag där min kunskap och mina erfarenheter inom investering- och etableringsfrämjande frågor kommer att komma väl till pass för att positionera Norrköping, säger Joakim Ljungqvist ny näringslivsdirektör.

Inom kommunen tillhör näringslivsavdelningen kommunstyrelsens kontor.

  • Vi välkomnar Joakim i rollen som näringslivsdirektör. Joakim har en lång erfarenhet av samverkan vilket kommer komma väl till pass i det här uppdraget där han förväntas stödja och leda näringslivsfrågor inom hela kommunkoncernen, säger Niclas Lindahl biträdande kommundirektör.

Inom kommunkoncernen är näringslivet ett prioriterat område och nu pågår det flera viktiga insatser för att företagarna ska känna en skillnad inom tillgänglighet, service och bemötande genom konceptet Företagsfokus.

– Vi har höga ambitioner i vårt näringslivsfrämjande arbete. Det är viktigt att våra företag i Norrköping trivs och utvecklas. Det pågår flera insatser för att växla upp vårt arbete för en ökad och positiv framfart. Jag vill se en ökad förståelse och höjt näringslivsfokus inom alla kommunens verksamheter. Här har näringslivsdirektören en nyckelroll, säger Anna Thörn kommundirektör.