Fina resultat i mätning av kundnöjdhet vid kontakt med Kontaktcenter

Publicerad

Kontaktcenter hanterade 26 260 ärenden via telefon, mejl och besök i oktober och november 2021 och nöjdheten hos kommuninvånare som kontaktar Kontaktcenter har enligt undersökningar gått uppåt.

 • Generell lösningsgrad på 41% för oktober och november. Lösningsgraden visar hur många frågor som har besvaras direkt i första kontakten med Kontaktcenter.
 • Genomsnittlig kötid på 32 sekunder.
 • Maximal kötid på 23 minuter och 25 sekunder, inträffade tisdag den 2 december mellan klockan 13:30-14:00. Frågan var inom ekonomiskt bistånd.

– Vi ser att våra samarbeten i organisationen har en positiv påverkan för kommuninvånaren, företagaren och besökaren, säger Jennifer Benckert, enhetschef kontaktcenter.

– Vi har en fin utveckling. Kötiderna är rimliga och vi kan svara på fler frågor i första kontakten, vilket betyder att personen som kontaktade oss sparar tid. Även våra kollegor i organisationen sparar tid eftersom de får ett ärende mindre till sig. Våra nöjdkundundersökningar visar att de vi finns till för uppskattar att komma i kontakt med oss som kommun. Det är glädjande!

Några av de vanligaste frågorna som kommit till Kontaktcenter under oktober och november 2021 handlar om:

 • Ansökan till förskola
 • Avgiftskontroll och fakturafrågor
 • Ekonomiskt bistånd
 • Ansökan till SFI (svenska för invandrare)
 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Uthyrning/bokning av idrottsanläggningar
 • Bidragstyper för föreningar
 • Boka/avboka bastun i Glottern
 • Musikhjälpen 2021
 • Parkeringskort
 • Bygglov
 • Boendeparkering

Vill du komma i kontakt med Kontaktcenter?

Kontaktcenter, Norrköpings kommun