Förskola stängd på grund av brand i intilliggande lokal

Publicerad

Förskolan Lokatten håller stängt måndag 17 januari och tisdag 18 januari på grund av en brand i intilliggande lokaler.

Under lördagen kom larm om brand på ett solarium på Hospitalsgatan. Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden men rök har spridit sig till Lokattens förskola som är en av de intilliggande lokalerna.

På grund av att lokalerna är rökskadade kan förskoleverksamhet inte bedrivas i lokalerna en tid framöver. Förskolan håller stängt under måndag 17 januari och tisdag 18 januari. Vårdnadshavare har informerats av förskolan och de vårdnadshavare som har behov av omsorg under dessa dagar ska meddela förskolan.

Ersättningslokaler från onsdag 19 januari

Utbildningskontorets centrala krisgrupp är aktiverad och arbetar med frågan om ersättningslokaler för Lokattens förskola. Mer information om var verksamheten ska bedrivas från och med onsdag 19 januari kommer.