Norrköpings nya näringslivsstrategi lanserad

På bilden: Jessica Stille Törnqvist, tf näringslivsdirektör, Reidar Svedahl, kommunalråd och Anna Thörn, kommundirektör. FOTO: Norrköpings kommun

Publicerad

Den 29 november antogs inriktningsdokumentet för näringslivsfrågor i kommunfullmäktige. Företagsfokus har präglat hösten i hela den kommunala organisationen genom alla led. Ett livskraftigt och starkt näringsliv är en förutsättning för en välmående kommun och kommunledningen är tydlig med att arbetet bara har börjat.

Under måndag 17 januari sände Norrköpings kommun under ledning av tf näringslivsdirektör Jessica Stille Törnqvist, kommundirektör Anna Thörn och kommunalråd Reidar Svedahl en två timmar lång genomgång av strategin följt av en workshop.

På mötet deltog 95 personer ur Norrköpings näringsliv och under den sista timmen fick man chansen att bidra med förslag på aktiviteter och åtgärder att fokusera på framåt.

Här kan du läsa strategin