Enkät om framtidens trafik i Norrköping

Publicerad

Hur tycker du trafiken i Norrköpings ska utformas i framtiden? Den frågan kommer inom kort att ställas i en enkät till 1 200 slumpvis utvalda invånare i kommunen.

  • - Genom det EU-finansierade projektet Rena resan har vi fått möjlighet att ta reda på mer om hur invånarna vill ha staden. Det är viktigt att veta vad våra invånare tycker och det ska bli intressant att se om finns några skillnader mellan olika städer, säger Henrik Fahlbeck, trafikplanerare på Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun

Enkäten skickas ut den 26 januari till 1 200 slumpvis utvalda invånare mellan 16 och 84 år i Norrköpings kommun.

Tre alternativ

De som får enkäten får välja mellan tre alternativ:

  • ett där bilarna får ökad framkomlighet jämfört med idag.
  • ett som tydligt prioriterar gående, cyklister och kollektivtrafik.
  • ett där staden anpassas för de oskyddade trafikanterna och för kollektivtrafiken, men fortfarande är tillgänglig med bil.

 

 

 

 


 

Samma frågor, där tre möjliga alternativ beskrivs i text och bild, kommer att ställas till invånarna i Eskilstuna, Örebro och Linköping. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i en rapport och som nyhet här på norrkoping.se

En del av projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan

Undersökningen görs i samarbete med EU-projektet Fossfritt 2030 – Rena resan vars syfte är att minska klimatpåverkan från resor i östra Mellansverige. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och Biodriv Öst.

Undersökningen genomförs av företaget Indikator och kommer att kunna besvaras både digitalt och på papper.

För mer information eller frågor om enkäten kontakta Henrik Fahlbeck, Trafikplanerare 011-15 16 19.