3 miljoner kronor i bidrag för att öka tryggheten och motverka brottslighet

Nu kan föreningar och andra aktörer i Norrköping söka bidrag för att genomföra uppdrag inom områdena uppsökande verksamhet och stöd till våldsutsatta. Norrköpings kommun har i budgeten för 2022 beslutat att avsätta 3 miljoner kronor för ändamålet. Syftet är att öka tryggheten och motverka brottslighet i kommunen.

– Uppdragen som beviljas bidrag ska komplettera socialkontorets arbete, och är tänkta att bland annat utveckla den uppsökande verksamheten eller utveckla stödet till unga utsatta för våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld, säger Maria Torgersen, verksamhetschef på socialkontoret.

De föreningar som får ett uppdrag kommer också att tilldelas ett uppdragsbidrag för genomförandet. Det finns totalt 3 miljoner kronor att fördela till de föreningar som får uppdrag. Uppdragsbidragen tilldelas så snart som möjligt under våren 2022 och får användas under 12 månader.

–Exempel på aktörer som kan bli aktuella är ideella föreningar, studieförbund och trossamfund. Däremot ges inte bidrag till uppdrag som är av övervägande religiös eller politisk karaktär, aktörer som bedriver vinstdrivande verksamhet med stöd av uppdragsbidraget eller till uppdrag som redan genomförts och avslutats, säger Maria Torgersen.

Efter genomfört uppdrag ska föreningen redovisa en uppföljning med uppgifter om vad uppdragsbidraget använts till och vilka åtgärder och aktiviteter som erbjudits kommunens unga invånare. Uppföljningen ska också redovisa hur de unga kommuninvånare som föreningen har vänt sig till har upplevt det som föreningen har utfört inom ramen för uppdraget.

– Socialkontoret fattade förra året en rad beslut för att förstärka det förebyggande och uppsökande arbetet, men politiken vill också involvera civilsamhället i det arbetet. Vi är glada över att Kommunfullmäktige valde att tilldela nämnden mer pengar för att gör det möjligt. En framgångsnyckel för att lyckas i det förebyggande arbetet är samverkan med bland annat Norrköpings ideella aktörer. Vi hoppas på många initiativ som kan hjälpa oss i det arbetet, säger Maria Sayeler Behnam (S), ordförande socialnämnden.

Intresseanmälan skickas senast den 6 mars 2022 med e-post till: socialkontoret@norrkoping.se
Läs mer om bidraget här